Lehrer

Herr Holger Schramm                  Klassenleitung 1/2 b

Frau Annabel Großmann             Klassenleitung 1/2 a

Frau Nanda Zahn                          Klassenleitung 3/4 a

Frau Barbara Kemmerer              Klassenleitung 3/4 b

Frau Eva Meyer-Guggemos          WTG

Frau  Magdalena Gottscholl         Lehrerin